Selection pressure for high as well as for low levels of intelligence in modern Homo sapiens

From Point Omega Research
Jump to: navigation, search

Under construction


In the previous chapter, Self-blindness in humans as prerequisite for the evolution of advanced intelligence, it was shown that Homo sapiens is saddled with a peculiar inability to regard the own behaviour soberly and that this incapacity does have strong genetic roots, but is also amplified by cultural factors of self-blinding.

In this chapter we will discuss the probability of present day selection forces in favour of moderate to low levels of intelligence, at the same time paired to selection forces in favour of higher intelligence.

Such antagonist selection forces favour a high spread of the (general) intelligence level.

Since the beginning of the agricultural revolution brain size in Homo sapiens has not increased, but has significantly decreased. This is quite remarkable and goes counter to common sense and highly cherished notions of Homo sapiens evolving to ever higher levels of achievement and capacities.

Uitleggen waarom na de agriculture revolution er een hogere premie kwam te staan op middelmatigheid en een lagere intelligentie.

Tot aan landbouwrevolutie samenleving in klein stamverband, net zoals andere hominiden en verwante primaten. Genetisch vastgelegd gedragsrepertoire in hoge mate aangepast aan het kunnen functioneren in dergelijke kleine samenlevings-groepen. Op een gegeven punt in onze evolutie, +/- 250.000 jaar geleden, heeft de intelligentie van Homo s. kunnen exploderen vanwege het inbouwen van een vermogen tot blind zijn voor de eigen motivaties en emoties en voor die van elkaar. Er was tot aan het begin van de landbouwrevolutie een evenwicht tussen aan de ene kant het goed kunnen benutten van extra denkvermogen en aan de andere kant het gevaar van "modderen met de eigen motivatie" zodra de eigen intelligentie dat al te zeer voor de hand liggend maakt.